ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ -Σχ. Έτος 2013-14

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                                             Σχολ. έτος 2013-2014

                                          ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ   ΥΛΗ

                                              ΤΑΞΗ Α΄                            

 

 ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο: “Η Φυσική με πειράματα” της Α’ Γυμνασίου 

Φύλλα εργασίας 1, 2, 3, 4 και 5  (σελ 1-22) 

Οι Διδάσκοντες

Ευάγγελος Κερασίδης 

Κωτούλας Βασίλης 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

DEUTSCH EIN HIT 1 

Κεφάλαιο 1: σελ. 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 21 ,22 

Κεφάλαιο 2: σελ.24, 25, 26 ,27, 28, 29, 31, 35, 36 

Κεφάλαιο 3: σελ.38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 51, 52 

Στην ύλη συμπεριλαμβάνονται όλα τα γραμματικά φαινόμενα και οι λέξεις που διδάχθηκαν στις παραπάνω σελίδες 

Η Διδάσκουσα

Γεωργία Καρκούλια 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Κεφ. 1ο ,2ο, 4ο, 5ο  ,10ο 

Οι  Διδάσκοντες 

Κλεοπάτρα Κωλέτση 

Δημήτριος Γουβεδάρης                                                                              

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

 ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Κεφ. 1ο:  § 1.2, 1.3 , 1.4 , 1.5 

Κεφ.2ο:  § 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 , 2.6 (όλο  το  κεφάλαιο) 

Κεφ.4ο:  § 4.1 

Κεφ. 5ο  : 5.1, 5.2 

Κεφ.6ο:  § 6.2 , 6.3 , 6.4 , 6.5 

ΜΕΡΟΣ Β΄  

Κεφ. 1ο:  § 1.5 (από σελ.166) , 1.6 , 1.7 , 1.8 , 1.9, 1.10 , 1.11 , 1.13 

Κεφ. 2ο:  §  2.6 

Κεφ. 3ο:  §  3.1 

                                                                                                                                     Οι Διδάσκοντες 

Κωνσταντίνα Τσιοτίνη 

Ευστρατία Τρυποσκούφη 

Χρήστος Δάτσικας  

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Α΄ Μέρος:  Εισαγωγή 

1ο:  Έπος (σελ.9) 

3ο :  Ο χρόνος, ο χώρος και ο κόσμος των ομηρικών επών………(σελ. 9) 

4ο :  Οι αοιδοί,  οι ραψωδοί και ο Όμηρος (σελ.10) 

6ο :  Βασικές ενδείξεις για την αξία των ομηρικών επών (σελ.11) 

8ο : Τα βασικά θέματα και  προβλήματα  της  Οδύσσειας (σελ.12) 

Β΄Μέρος : Ραψωδίες  

Ραψωδία α΄

3η Ενότητα: σελ. 26-27, στίχοι 109-173 

4η Ενότητα: σελ. 32, 33, 34, 35, 36, στίχοι 174-360 

5η Ενότητα: σελ. 39, 40, 41, 42,  στίχοι 361- 497 

Ραψωδία ε΄ 

8η  Ενότητα: σελ. 57, 58, 59 (από στίχο 165 έως και στίχο 248) 

9η Ενότητα: σελ.63, 64, 65, στίχοι 311 έως 420 

Ραψωδία ζ΄ 

11η Ενότητα: σελ. 73, 74, 75, 76, 77, στίχοι  139 έως 259 

Ραψωδία ι΄ 

15η Ενότητα: σελ. 96, 97, 98, στίχοι 513 έως 630 

Ραψωδία π΄ 

22η Ενότητα: σελ. 127, 128, 129, στίχοι 184 έως 336 

Η  Διδάσκουσα 

Μπογιατζή Ουρανία 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Ενότητα 1η : σελ. 6-12, 16-18 

Ενότητα 2η : σελ. 22-23, 25-27, 28-29 

Ενότητα 3η : σελ. 31-34, 36-37, 40-41, 43-44, 46-48, 50-51 

Η Διδάσκουσα 

Ειρήνη Πετκίδου 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Από το βιβλίο Γεωλογίας - Γεωγραφίας της Α’ Γυμνασίου 

Ενότητα Α’: Σελίδες 11, 18 και 22

Ενότητα Β’: Σελίδες 36, 40, 42-46, 48-49, 51-53, 58-59, 72-76, 78-80 και 82-83 

Ενότητα Γ’: Σελίδα 92 

Οι Διδάσκοντες 

Ευάγγελος Κερασίδης 

Ειρήνη Πετκίδου 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ  

1 , 3 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 , 11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,18 ,25 ,26 

Η Διδάσκουσα 

Νικολίτσα Μπαφούτσου 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

UNIT 1 

PAGES 4, 5, 6 

UNIT 2 

PAGES 8, 9, 10, 11 ,12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22( GRAMMAR LINK),23, 25 

UNIT 3 

PAGES 28, 29, 30, 31, 32 (EX. 2, 3, 4,5), 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41 

UNIT 4 

PAGES 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51(EX. 4),52, 54, 55, 56, 57, 59, 61 

+ WORKBOOK 

+ NOTEBOOK 

Ο Διδάσκων 

Βασίλης Κατσικονούρης  

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Κεφ. Β΄:   2,3,4,5,6 

Κεφ Γ΄: 1 (μόνο ο πρώτος ελληνικός αποικισμός) , 2 

Κεφ. Δ΄:  1,2,3,4,5,6,7,8,10 

Κεφ. Ε΄:  1 (μόνο η οργάνωση της συμμαχίας), 2,3 

Κεφ ΣΤ΄: 1 (μόνο αίτια και αφορμές Πελοποννησιακού πολέμου), 2 (μόνο συνθηκολόγηση, το τέλος του πολέμου και τα αποτελέσματα) 

Οι Διδάσκοντες 

Κουτσοσπύρος Χρήστος 

Γεωργία Πολίτη 

Ευαγγελία Παπανικολάου 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:   Μέρος: Γ΄: σελ. 17-21, και τετραγωνάκι «Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτήν την ενότητα» σελ. 24 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:   Μέρη:  Α΄,  Β΄, Γ΄, Δ΄, : σελ. 26-36, και τετραγωνάκι «Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτήν την ενότητα» σελ. 38 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η:    Μέρη:  Α΄,  Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ : σελ. 40-58 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η:    Μέρη:  Α΄,  Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄ : σελ. 60-80 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η:    Μέρη:  Α΄,  Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ : σελ. 82-98  (όχι σελ. 91: ποιόν ενέργειας) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η:    Μέρη:  Α΄,  Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄ : σελ. 100-110, και τετραγωνάκι «Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτήν την ενότητα» σελ. 110 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η:    Μέρος 7Β΄ : σελ. 115-117  και τετραγωνάκι «Ας θυμηθούμε τι μάθαμε σ’ αυτήν την ενότητα» σελ. 110 

Οι Διδάσκοντες 

Μπογιατζή Ουρανία 

Μανωλιού Ειρήνη 

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Μουσική Γραφή – Πεντάγραμμο- Μουσικοί Φθόγγοι 

Ιδιότητες του ήχου 

Χρονικές αξίες 

Υφαίνω μουσική 

Μελωδία και Ρυθμός  

Ο Διδάσκων 

Μπισοβίτης Αθανάσιος

 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ                    

 

Γυμναστική  :                           Κυβίστηση 

                                              Ανακυβίστηση 

                                              Ισορροπία 

Κλασικός Αθλητισμός  :          Εκκίνηση Δρόμων 

                                         Δρόμοι 

                                         Άλματα 

Πετοσφαίριση  :                   Μεταβίβαση  με δάχτυλα, μανσέτα 

                                         Σερβίς 

                                         Ατομική αμυντική-   ισορροπία 

                                         Κανονισμοί 

Καλαθοσφαίριση:                  Μεταβίβαση 

                                         Προώθηση-Ελιγμοί (Ντρίπλα) 

                                          Βολή (Σουτ) 

                                          Διείσδυση 

                                          Ατομικές Επιθετικές Ενέργειες 

                                          Ατομική  Άμυνα 

                                          Κανονισμοί 

Ποδόσφαιρο  :                      Μεταβίβαση 

                                          Προώθηση- Ελιγμοί (ντρίπλα) 

                                          Βολή (σουτ) 

                                          Κίνηση στο χώρο 

                                          Κανονισμοί 

Χοροί   :                               Καλαματιανός 

                                           Τσάμικος 

                                           Συρτός στα 3

Οι Διδάσκοντες 

Δήμητρα Δημητρίου 

Περικλής Παντούλας                                 

 

 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

 

Βιβλίο εικαστικών

 

Θέμα 1:  α,β

 

Θέμα 2: α,β,γ,δ,ε,στ

 

Θέμα 3: α,β,γ,δ,ε

 

Θέμα 4: α,β,γ,δ,ε,στ

 

 Ο  Διδάσκων

 

Σεβαστάκης Ευάγγελος

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ,  ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 5, 6)

 

Κεφ. 1 (σελ. 8….12)

 

Κεφ. 3 (σελ. 18….30)  εξαιρείται 3 παρ. 2

 

Κεφ. 4 (σελ.31….48)

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (σελ. 73…..80) 

 

ΟΔιδάσκων                                                                                        

 

Κορομανίδης Ιωάννης 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

 

Méthode: “Action.fr-gr” 1                                       

 

A) Dialogues: Unités: 1(26), 2(46), 3(66)

 

B) Grammaire

 

1) Tout le vocabulaire des unités 1, 2,3.

 

2) L’ heure.(p. 70)

 

3) Les nombres (0-60)(p. 18,31)

 

4) Les adjectifs qualificatifs et de nationalité (masculin – feminin – pluriel) {p. 51, 34,54}

 

5) Les noms géographiques et les prépositions “ a” et “de” (pays –villes –iles ) {p. 28, 35, 36}

 

6) Les adjectifs possessifs :mon,ton,son {p. 52}

 

7) L’ adjectif  interrogatif : quel, quelle, quels, quelles. {p.75}

 

8) Les verbes connus au présent (etre, avoir, aller, venir, faire et les verbes du 1er groupe [-er] préférer, habiter, jouer, etc)

 

9) Se présenter (παρουσιάζομαι) et decrire une personne (περιγράφω ένα πρόσωπο)                                                           

 

Οι  Διδάσκοντες

 

Φωτεινή Ιωαννίδου

 

Ευαγγελία  Παπανικολάου 

 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΕΙΜΕΝΑ)

 

1.  ''Η Νέα Παιδαγωγική'' του Ν. Καζαντζάκη (σελ.92)

 

2.  ''Ο Βάνκας'' του Άντον Τσέχωφ, (σελ.190)

 

3.  ''Μανιτάρια στην πόλη'' του Ίταλο Καλβίνο (σελ.12)

 

 4.  ''Η Αφήγηση του Αρχιμάστορος'' του Ν. Θέμελη (σελ. 95)

 

 5.  ''Το πιο γλυκό ψωμί''  Λαϊκό παραμύθι (σελ.18)

 

 6.  ''Τζιτζίκια στήσαν το χορό'' του Γιάννη Ρίτσου (σελ.10)                    

 

 7.  ''Παραμονή Χριστουγέννων''  του Κάρολου Ντίκενς (σελ. 61)                                                                                       

 

Η Διδάσκουσα    

 

Ουρανία   Μπογιατζή

 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2:  ΑΒΓ  ΣΕΛ  14-19

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3:  ΑΒΓ  ΣΕΛ  20-27

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4:  ΑΒΓ  ΣΕΛ  28-35

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5:   ΒΓ  ΣΕΛ  39-43

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6:  ΑΒΓ  ΣΕΛ   44-51

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7:  ΑΒΓ  ΣΕΛ  52-59

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8:    ΒΓ  ΣΕΛ  63-67

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 9:    Γ  ΣΕΛ  73-75

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 10:  ΒΓ  ΣΕΛ  76-81  (ΟΧΙ ΤΟ  Β1)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 11:   Γ  ΣΕΛ  86-89

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12:   Γ  ΣΕΛ  94-97

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 13:   Γ  ΣΕΛ  102-105

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 14:   Γ  ΣΕΛ  111   (ΟΧΙ  ΤΑ  Γ1  ΚΑΙ  Γ2)

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 17:   Γ  ΣΕΛ  132-133 

 

Οι Διδάσκοντες

 

Χρήστος Κουτσοσπύρος

 

Ειρήνη Μανωλιού

 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

Από το βιβλίο Βιολογίας  Α΄ Γυμνασίου 

 

Κεφ 1ο : υποενότητες 1.2, 1.3, 1.4

 

Κεφ 2ο : υποενότητες 2.1, 2.4                                

 

Κεφ 5ο : ολόκληρο (εκτός από τις σελίδες 100, 101, 104)                

 

Κεφ 6ο : ολόκληρο (εκτός από τις σελίδες 120, 121, 124, 125) 

 

Η Διδάσκουσα

 

Κωστούλα Μητά                               

                                         ΤΑΞΗ  Β

ΑΓΓΛΙΚΑ

UNIT 1

PAGES 11,12,14,16,17,20,21,22,25

UNIT 2

PAGES 28(1,2), 29, 30 ,32,34,35(4.1), 36,40,41,42,45

UNIT 3

PAGES 48, 49, 50, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 63

+ WORKBOOK

+ NOTEBOOK 

Ο Διδάσκων

Κατσικονούρης Βασίλης 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Deutsch ein Hit 1

Κεφάλαιο 5: σελ. 68, 69, 70c, 71, 72, 73, 79, 80

Κεφάλαιο 6: σελ. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96                                                                                                   

Όλα τα γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο αυτών των σελίδων συμπεριλαμβάνονται στην ύλη                                                                                            

Η Διδάσκουσα

Γεωργία Καρκούλια 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μαθήματα: 3,4,5,6,9,10,12,13,14,15,16,17,19,20,21,27,29,32 

Οι Διδάσκουσες

Νίκη Μπαφούτσου                                                             

Αικατερίνη Μιχάλη- Κολιού                                       

                                                                                                                   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΜΕΡΟΣ Α’

Κεφ. 1ο: §, 1.2 ,    1.5

Κεφ. 2ο: § 2.1 , 2.3

Κεφ. 3ο: § 3.1 ,  3.2 ,  3.3,  3.4.

ΜΕΡΟΣ Β’

Κεφ. 1ο : § 1.3 , 1.4

Κεφ. 2ο § 2.1 , 2.2

Kεφ.3Ο: § 3.1 3.3, 3.5                                                                                                                                                   Οι Διδάσκουσες  

Κωνσταντούλα Δαφνή

Κωνσταντίνα Τσιοτίνη

Ευστρατία Τρυποσκούφη 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενότητα 3η : σελ. 25-31

Ενότητα 4η : σελ. 34-36

Ενότητα 5η : σελ. 41-42, 44-48, 49-51, 55-56, 57

Ενότητα 6η : σελ. 77-80 

Η Διδάσκουσα

Ειρήνη Πετκίδου 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Από το βιβλίο Γεωλογίας - Γεωγραφίας της Β’ Γυμνασίου)

Ενότητα 2η: Μαθήματα 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22 και 24.

Ενότητα 3η: Μαθήματα 25, 30, 33 και 35 

Οι Διδάσκοντες

Ευάγγελος Κερασίδης

Κωνσταντίνα Τσιοτίνη 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Γυμναστική  :    Κυβίστηση

                          Ανακυβίστηση

                          Τροχός

  Κλασικός Αθλητισμός  :  Εκκίνηση Δρόμων

                                   Δρόμοι Ταχύτητας

                                   Άλματα

  Πετοσφαίριση  :            Μεταβίβαση  με δάχτυλα, μανσέτα

                                    Σερβίς

                                    Συνεργασία 2 παικτών

                                    Αμυντική- Επιθετική  Ισορροπία

                                    Κανονισμοί                  

Καλαθοσφαίριση:             Μεταβίβαση

                                    Προώθηση-Ελιγμοί (Ντρίπλα)

                                    Βολή (Σουτ)

                                    Διείσδυση

                                    Επιθετικές Ενέργειες 2 παικτών

                                    Κανονισμοί

Ποδόσφαιρο  :                Μεταβίβαση

                                    Προώθηση- Ελιγμοί (ντρίπλα)

                                    Βολή (σουτ)

                                    Κίνηση  και συνεργασία στο χώρο

                                    Κανονισμοί 

Χοροί   :                        Καλαματιανός

                                   Τσάμικος

                                   Συρτός στα 2 

Οι Διδάσκοντες

Μπουγιοπούλου Σύλβια

Περικλής Παντούλας                                                  

ΑΡΧΑΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ   2:  ΜΕΡΟΣ  Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ   3:  ΜΕΡΟΣ   Α,Γ1 (Εκτός από την κλίση των ουσιαστικών   Αριστοφάνης και Περικλής ),  Γ2.

ΕΝΟΤΗΤΑ   4:  ΜΕΡΟΣ    Γ1,   Γ2.

ΕΝΟΤΗΤΑ   5:   Ολόκληρη

ΕΝΟΤΗΤΑ   6:   ΜΕΡΟΣ   Γ  (Ολόκληρο).

ΕΝΟΤΗΤΑ   7:  Ολόκληρη.

ΕΝΟΤΗΤΑ   8:   ΜΕΡΟΣ   Γ1 (Γραμματική) , Γ2 (Συντακτικό )

ΕΝΟΤΗΤΑ   9:  ΜΕΡΟΣ   Β1 ,Β2 ,Γ (Ολόκληρο).

ΕΝΟΤΗΤΑ   11:  ΜΕΡΟΣ  Α, Β1 ,Γ.

ΕΝΟΤΗΤΑ   12 : ΜΕΡΟΣ   Α ,Β1 ,Γ (Ολόκληρο).

ΕΝΟΤΗΤΑ   13 : ΜΕΡΟΣ   Α ,Β1 ,Γ.

ΕΝΟΤΗΤΑ   14: ΜΕΡΟΣ   Γ.

ΕΝΟΤΗΤΑ   15 : ΜΕΡΟΣ   Γ1 ,Γ2.

ΕΝΟΤΗΤΑ   16 : ΜΕΡΟΣ   Γ1 (Εκτός από τις κτητικές αντωνυμίες), Γ2 (Σύνταξη) 

Στην ύλη συμπεριλαμβάνεται η Γραμματική και το Συντακτικό που διδάχτηκε στην  Α΄  Γυμνασίου 

Η  Διδάσκουσα   

Ερασμία Κυριτσοπούλου 

ΜΟΥΣΙΚΗ

Διαστήματα (1ης, 2ας, 3ης)

Μείζων κλίμαξ του ΝΤΟ

Χαρακτηριστικά και τύπος μείζονων κλιμάκων

Χαρακτηριστικά μουσικής κατά  τόπους

Σχηματισμός συγχορδιών

Ελάσσονες κλίμακες (μερικώς) 

Ο Διδάσκων

Μπισοβίτης Αθανάσιος 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΙΛΙΑΔΑ)

1) Ολόκληρη η Εισαγωγή που περιλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο.

2) Ραψωδία Α΄: στίχοι 1-53,  54-306,  350-431α  και  494-612.

3) Ραψωδία Γ΄: στίχοι 121-244.

4) Ραψωδία Ζ΄: 369-529.

5) Ραψωδία Ι΄: 225-431.

6) Ραψωδία Π΄: 684-867.

7) Ραψωδία Σ΄: 478-616 

Οι Διδάσκουσες 

Κωνσταντίνα Ανωγιάτη

Ιουλία Κυπραίου 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

Ινδιάνος - Σιάτλ

Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο - Γ. Ιωάννου

Νά" σαι καλά δάσκαλε - Άννα Φράνκ

Από το ημερολόγιο της Α. Φράνκ - Ακριτικό Δ. Τρ.

Ο Διγενής - Δημ. Τρ. της ξενιτιάς

Θέλω να πα στη ξενιτιά 

Ξενιτεμένο μου πουλί - Γ.Μαγκλή

Γιατί - Κ. Καβάφης

Θερμοπύλες - Ε. Μορρίς

Τα λουλούδια της Χιροσίμα - Ερμά Έσσε

Ο Λύκος 

Χρήστος Κουτσοσπύρος

Ειρήνη Μανωλιού

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Κεφ. 1ο ,2ο,3ο , 4ο  

 Ο Διδάσκων 

  Γουβεδάρης  Δημήτριος 

ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο Φυσικής της Β’ Γυμνασίου 

Από το Κεφ. 1: §1.3

Από το Κεφ. 3: §3.2, §3.3 (εκτός από “Δύναμη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια” και “Ανάλυση δύναμης’’), §3.4, §3.5 και §3.6.

Από το Κεφ. 4: §4.1, §4.2 (εκτός από “Eφαρμογές της υδρ/τικής πίεσης”) και §4.5.

Από το Κεφ. 5: §5.1 (εκτός από “Περιπτώσεις έργου” και “Δύναμη πλάγια σε σχέση με τη μετατόπιση”) 

Ο Διδάσκων

Ευάγγελος Κερασίσης 

ΓΑΛΛΙΚΑ                                      

Méthode: “Action.fr-gr” 1          

A) Dialogues: Unités: 4(86),5(108),6(130).

B) Dictée: Unité 4 (p.86 )

C) Grammaire

1) Tout le vocabulaire des unités 4, 5, 6.

2) L’ article partitif .(p. 93)

3) Les préposisions et adverbes de lieu. (p. 114)

4) Les adjectifs démonstratifs. (p. 137)

5) Le pluriel des noms. (p. 138)

6) Les nombres  0­-100.(p. 18, 31, 134)

7) Les verbes connus au présent et a l’ impératif du 1er, 2e et 3e groupe :

(etre, avoir, aller, venir, faire, boire, prendre, manger, préférer, choisir, finir, etc).

8) Se débrouiller dans un restaurant et dans un magasin de vetements 

 Οι Διδάσκουσες 

Ιωαννίδου Φωτεινή

Ευαγγελία Παπανικολάου 

ΙΣΤΟΡΙΑ

 ΚΕΦ. 1ο : I. 1, II. 1, 2.

ΚΕΦ. 2ο : I. 1.

 ΚΕΦ. 3ο: I. 1-6, II. 1, 2.

 ΚΕΦ. 4ο : I. 1-3,  II. 1,  III. 1, 2 

Η  Διδάσκουσα

Γεωργία Πολίτη 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Βιβλίο εικαστικών

Θέμα 1:   1.1., 1.1.1α, β, γ, δ,  1.1.2 α,β,γ,δ,  1.2.1,  1.2.2,  1.3.1,  1.3.2

Θέμα 2:    2.1,  2.2,  2.3

Θέμα 3:    3.1,  3.2, 3.3

Ο  Καθηγητής

Σεβαστάκης Ευάγγελος

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ  

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η  Β1, Γ, Δ όλο 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η  Α, Β2, Γ, Δ, Ε, ΣΤ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η  Α , Β1, Γ, Δ, Ε 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η  Β1, Β2, Β3, Γ, Δ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η  Α, Β1, Γ, Ε, ΣΤ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η  Α, Β2, Γ, Δ, Ε 

ΕΝΟΤΗΤΑ 7η  Β, Γ, Δ 

Οι Διδάσκοντες

Χρήστος Κουτσοσπύρος

Κωνσταντίνα Ανωγιάτη 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κεφ. 1,2,3 (σελ. 9….22)

Κεφ. 4 παρ. 5 (σελ.31….33)

ΡΟΛΟΙ ( Γεν. Δ/ντής …..  Δ/ντής  Ασφάλ. – Υγιεινής) (σελ.40….62)

Ο  Διδάσκων                                                                                                                                                         Κορομανίδης Ιωάννης 

ΧΗΜΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ (3 ΩΡΕΣ)

1.3 (σελ. 19-23)

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ

2.1 (σελ. 24-27)

2.2 (σελ. 30-34)

2.3.1 «Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς βάρος (% w/w)» (σελ. 35-36)

2.3.2 «Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό βάρος προς όγκο (% w/v)» (σελ. 37-38)

2.3.3 «Περιεκτικότητα διαλύματος στα εκατό όγκο προς όγκο (% v/v)» (σελ. 38-39)

2.5 «Διαχωρισμός μιγμάτων» (σελ. 44-47)

2.6, 2.6.1 (σελ. 48-50)

μόνο ο Πίνακας 4 «Διαφορές μειγμάτων και χημικών ουσιών», μέσον της σελίδας 52

2.7 (σελ. 54-57) 

2.8 (σελ. 58-61) 

2.9 (σελ. 62-66) ΝΑΙ . Παράθυρο στο εργαστήριο: «Αγωγιμότητα διαλύματος μαγειρικού άλατος» (σελ.64 ΟΧΙ).

2.10 (σελ. 67-69) 

2.11 (σελ. 70-72) 

Η  Διδάσκουσα

Ζωή Μωραϊτη                                 

                                         ΤΑΞΗ  Γ΄

 

ΓΑΛΛΙΚΑ                                         

Méthode: “Action.fr-gr 3”       

Dialogues: Unités: 1(28),2(48)

 Dictée: Les textes de la  page  33 et la lettre à la page 51.        

C) Grammaire

Les pronoms personnels  COD et le passé composé. (L’ accord du participe passé ). (p. 35).

Le subjonctif.(Avec “il faut que”). (p. 36).

Le futur simple.

Accepter ou refuser  une invitation.(p. 50)

Les verbes connus du 1er, 2e et 3e groupe au passé composé, au futur et au subjonctif 

Οι  Διδάσκουσες

Φωτεινή Ιωαννίδου

Ευαγγελία Παπανικολάου      

 ΙΣΤΟΡΙΑ

Κεφ. 1ο : 1,3

Κεφ. 2ο : 5,7,9,10

Κεφ. 4ο : 17,18,19,20,21

Κεφ. 6ο : 27,28,29

Κεφ. 7ο : 31 (μόνο αίτια και αφορμή του Α΄ Παγκόσμ. ), 32, 34

Κεφ. 8ο : 38,39

Κεφ. 9ο : 40 (μόνο τα αποτελέσματα του Α΄Παγκόσμ.) 

Οι Διδάσκουσες

Κυπραίου Ιουλία

Πολίτη Γεωργία 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

2, 3 ,4 ,7 ,8 ,10 , 12 ,13 ,14 ,16 ,17 ,18 ,19,20,22,26,30 

Οι Διδάσκουσες

Νικολίτσα Μπαφούτσου

Βασιλική Μπουγιούρα                         

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ                                                                  

Κεφ. 1ο ,2ο (2.1 έως και 2.6) και όλες τις Εργαστηριακές Ασκήσεις  από τις σημειώσεις 

Η Διδάσκουσα

Κλεοπάτρα Κωλέτση                                                                         

ΑΡΧΑΙΑ

Ενότ. 1:   Γ

Ενότ. 2:   Α,  Β,  Γ (όλο)  +  παράλληλο κείμενο

Ενότ. 3:   Α,  Β,  Γ(όλο)   +  παράλληλο κείμενο

Ενότ. 4:   Α,  Β,  Γ(όλο)   + 3ο  παράλληλο κείμενο

Ενότ. 5:   Γ(όλο)

Ενότ. 6:   Γ(όλο)

Ενότ. 7:   Γ(όλο)

Ενότ. 8:   Α,  Β,  Γ(όλο)   + παράλληλο κείμενο

Ενότ. 9:    Γ2

Ενότ. 10:  Γ(όλο)

Ενότ. 11:  Γ      (όλο) 

Οι Διδάσκοντες

Κωνσταντίνα Ανωγιάτη

Ιουλία Κυπραίου 

ΦΥΣΙΚΗ

Κεφάλαιο 1 Ηλεκτρική δύναμη και φορτίο

1.1. Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη σελ. 11 -12

1.2. Το ηλεκτρικό φορτίο σελ. 12-14

1.3. Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου σελ. 15-16

1.4. Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία σελ. 16-21 εκτός από

«ηλέκτριση με επαγωγή», (σελ. 20-21)

«ηλέκτριση μονωτών με επαγωγή» (σελ. 21-22).

1.5. Νόμος του Κουλόμπ σελ. 22-24 εκτός από

 «Έλξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου σώματος».

1.6. Το ηλεκτρικό πεδίο σελ. 24-28 εκτός από

«Περιγραφή του ηλεκτρικού πεδίου».

«Ηλεκτρικές δυναμικές γραμμές»

«Ηλεκτρική θωράκιση».

«Ηλεκτρικό πεδίο και ενέργεια».

Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα

2.1. Το ηλεκτρικό ρεύμα σελ. 35-39 εκτός από

«Ηλεκτρικό ρεύμα και σύγχρονος πολιτισμός» (σελ.35).

2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωμα σελ. 39-43 εκτός από

«Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα».

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα σελ. 43-48 εκτός από

το τμήμα που αρχίζει με τη φράση «Ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» (σελ. 46) έως το τέλος της υποενότητας.

«Ο νόμος του Ohm και μικρόκοσμος».

«Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης ενός μεταλλικού αγωγού».

2.5. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων σελ. 52-56 εκτός από «Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά», «Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση».

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια

3.1. Θερμικά αποτελέσματα του θερμικού ρεύματος σελ. 65-71 εκτός από

«Πειραματική μελέτη του φαινομένου Τζάουλ»,

«Νόμος Τζάουλ»,

«Ερμηνεία φαινομένου Τζάουλ».

3.6. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος σελ. 79-81

Κεφάλαιο 4.

4.1. Ταλαντώσεις σελ. 89-90 εκτός από

 «Δύναμη στην απλή αρμονική ταλάντωση».

4.2. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση σελ. 91-92

4.3. Ενέργεια και ταλάντωση σελ. 92-93 

Οι Διδάσκοντες

Κωστούλα  Μητά

Βασίλης Κωτούλας 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Deutsch ein Hit 1

Κεφάλαιο 7: σελ. 109

Κεφάλαιο 9: σελ.128, 129, 130, 131, 132, 133,135, 137,138

Deutsch ein Hit 2

Κεφάλαιο 1: σελ.12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22

Κεφάλαιο2 : σελ. 24, 25, 26 

Όλα τα γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο αυτών των σελίδων συμπεριλαμβάνονται στην ύλη                                                                              

Η Διδάσκουσα

Γεωργία Καρκούλια

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Βιβλίο εικαστικών

1η Διδακτική Ενότητα

Θέμα 1:   1.2 α, 1.3

Θέμα 2:    2.1, 2.2

Θέμα 3:    3.1, 3.3

Θέμα 4:   4.1.α, 4.1.β, 4.1.γ, 4.1.δ

Θέμα 5 :  5.1.α, 5.1 γ

 Ο  Διδάσκων

Σεβαστάκης Ευάγγελος                                                                      

 

 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ενότητα 1η: Μέρη Β1, Β2, Β3. Μέρος Δ. Μέρος Ε.

Ενότητα 2η: Μέρη Β1, Β2, Β3, Β4. Μέρος Γ. Μέρος Δ. Μέρος Ε.

Ενότητα 3η:  Μέρη Β1, Β2, Β3. Μέρη Γ1, Γ2. Μέρος Δ. Μέρος Ε.

Ενότητα 4η: Μέρη Β1, Β2, Β3, Β4. Μέρος Δ. Μέρος Ε.

Ενότητα 5η: Μέρη Β1, Β2. Μέρος Γ.  Μέρος Δ. Μέρος Ε.

Ενότητα 6η: Μέρη Β1, Β2. Μέρη Γ1, Γ2.

Ενότητα 7η: Μέρη Β1, Β2. Μέρος Γ.

Ενότητα 8η: Μέρος Ε. 

Οι  Διδάσκουσες

Ερασμία Κυριτσοπούλου

Ιουλία   Κυπραίου                                                                                                                                                                     

                                                               

                                                  

ΑΓΓΛΙΚΑ

C CLASS

THINK TEEN   - STUDENT’S BOOK

(Unit 1)   -  p. 4, 5, 9, 10, 11, 12

(Unit 2)   -  p. 14, 16, 17, 21, 23, 24

(Unit 3)   -  p. 27, 28, 29, 31, 35, 36

(Unit 4)   -  p. 40, 41, 42, 43, 44(task 3), 47, 48, 50, 51, 53 

THINK TEEN   - WORKBOOK

p. 3, 5, 6-10, 12, 15, 16-19, 21-24, 26-29, 31, 34-45  

κείμενα για ορθογραφία

p.4   “My sister… had fish”

p.4 “A major consideration… my best bet”

p.27 “An object moving in a straight line…equal and opposite reaction”

p.40 “Teenagers find answers…how easy it is” 

Οι Διδάσκοντες

Κατσικονούρης Βασίλης

Δάμα Γρηγορία 

ΜΟΥΣΙΚΗ

Διαστήματα

Σχηματισμός μείζονων κλιμάκων

Ταξίδι της μουσικής στον 20ο αιώνα

Χαρακτηριστικά προκλασσικής, κλασσικής, ρομαντικής εποχής

Μείζονες συγχορδίες

Ελάσσονες συγχορδίες

Μείζονες κλίμακες

Ελάσσονες κλίμακες 

Ο Διδάσκων

Μπισοβίτης Αθανάσιος 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΜΕΡΟΣ Α’

Κεφ. 1ο:  § 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.8, 1.9 , 1.10

Κεφ. 2ο:  § 2.2 , 2.4, 2.5 Γ

Κεφ. 3ο:  § 3.3

ΜΕΡΟΣ Β’

Κεφ. 1ο:  § 1.1 , 1.2 , 1.5 Β, 1.6

Κεφ. 1ο:  § 2.1, 2.3 

Οι Διδάσκοντες

Κωνσταντίνα Τσιοτίνη

Ευστρατία Τρυποσκούφη

Χρήστος Δάτσικας 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

1) « Του γιοφυριού της Άρτας».

2) Βιτσέντζος Κορνάρος: «Ερωτόκριτος».

3) Ρήγας Βελεστινλής: «Θούριος».

4) Γιάννης Μακρυγιάννης: «Απομνημονεύματα».

5) Λορέντζος Μαβίλης: «Λήθη».

6) Κ.Π Καβάφης: «Στα 200 π.Χ».

7) Αντώνης Σαμαράκης: «Ζητείται Ελπίς».

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ως συμπληρωματικό στοιχείο, με στόχο τον εντοπισμό ιδεών και τεχνικών της εποχής των παραπάνω κειμένων και της εποχής της Σχολής αναφέρονται οι ακόλουθες εισαγωγές:

1) Δημοτικά Τραγούδια

2) Κρητική Λογοτεχνία

3) Νεοελληνικός Διαφωτισμός

4) Απομνημονεύματα

5) Η λογοτεχνία στα Επτάνησα

6) Η Νέα Αθηναϊκή Σχολή (1880-1922)

7) Η Νεότερη Λογοτεχνία (Μεταπολεμική και σύγχρονη λογοτεχνία) 

Οι Διδάσκοντες

 Ειρήνη Μανωλιού

 Ερασμία  Κυριτσοπούλου

 Ιουλία   Κυπραίου 

ΕΛΕΝΗ

Α΄ ΒΙΒΛΙΟ:   ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

                       ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

                       1. Πρόλογος     (στίχοι 1-191)

                       2. Πάροδος: Διαλογική σκηνή, Αμοιβαίο (στίχοι 289-436)

                       3. Α΄ Επεισόδιο: 3η σκηνή (στίχοι 542-575)

                       4. Επιπάροδος (στίχοι 576-587)

                       5. Β΄Επεισόδιο: 1η και 2η σκηνή (στίχοι 588-840)

                                                 4η σκηνή (στίχοι 942-1139)

                                                 5η σκηνή (στίχοι 1140-1219)

                      6. Γ΄Επεισόδιο: (στίχοι 1286-1424)

                      7. Δ΄Επεισόδιο: (στίχοι 1500-1592)

Από το ίδιο βιβλίο επίσης εισαγωγή :

Σελίδα 5: το ιστορικό και πνευματικό πλαίσιο

Σελίδα 7: Ελένη = τραγωδία 

Β΄ ΒΙΒΛΙΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ   

                      ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Εισαγωγή:    σελίδες     63-74

                               88-96 (τα έργα του Ευριπίδη μόνο ονομαστικά) 

Η Διδάσκουσα

Κωνσταντίνα Ανωγιάτη

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Γυμναστική: Κυβίστηση

                     Ανακυβίστηση

                      Στηρίξεις

 Κλασικός Αθλητισμός :  Δρόμοι

                                        Σκυταλοδρομίες

                                        Άλματα

                                        Ρίψεις

 Πετοσφαίριση:               Μεταβίβαση  με δάχτυλα, μανσέτα

                                        Σερβίς

                                        Συνεργασία 3 παικτών

                                        Αμυντική- Επιθετική  Ισορροπία

                                        Κανονισμοί

Καλαθοσφαίριση:           Μεταβίβαση

                                        Προώθηση-Ελιγμοί (Ντρίπλα)

                                        Βολή (Σουτ) 

                                        Διείσδυση

                                        Επιθετικές Ενέργειες 3 παικτων

                                        Ομαδική Άμυνα Επίθεση

                                        Κανονισμοί                                                                           

Ποδόσφαιρο :                  Μεταβίβαση

                                        Προώθηση- Ελιγμοί (ντρίπλα)

                                        Βολή (σουτ)

                                        Ομαδική Άμυνα και Επίθεση

                                        Κανονισμοί

Χοροί:                             Καλαματιανός

                                        Τσάμικος

                                        Χασαποσέρβικος 

Οι Διδάσκοντες

Μπουγιοπούλου Σύλβια

Περικλής Παντούλας 

ΧΗΜΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

1, 1.1 μέχρι και 1.4 (σελ. 48-51)

3, 3.1 (σελ. 56-57)

3,  3.4 (σελ. 60) 

4, 4.1 μέχρι και 4.5 (σελ. 64 έως 66) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Η ΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

1, 1.1 και 1.3 (σελ. 80 έως 84 άνω) 

1.4 μέχρι και 1.6 (σελ. 84 έως 86 άνω) 

2, 2.1 μέχρι και 2.5 (σελ. 88 έως 91)  

3, 3.1 μέχρι και 3.6 (σελ. 96 έως 99) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ 

1,1.1, 1.2 (σελ. 12 έως 15)   πίνακα 1 (σελ. 15).

1.3 μέχρι και 1.6 (σελ. 16 έως 18) 

2, 2.1, 2.2, 2.3 (σελ. 20 έως 23)

3, 3.1 (σελ. 26 έως 29) 

Η Διδάσκουσα

Ζωή Μωραϊτη 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Από το βιβλίο Βιολογίας της Γ΄ Γυμνασίου

Κεφ 1ο:  υποενότητες 1.2, 1.3

Κεφ 4ο:  υποενότητες 4.1, 4.2, 4.3

Κεφ 5ο:  υποενότητες 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6

Κεφ 5ο:  υποενότητες  6.2 

Η Διδάσκουσα

Κωστούλα Μητά

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Άπό σελίδα  12 έως 55 (εξαιρούνται οι σελίδες 27-28) 

Η Διδάσκουσα

Ελισάβετ Πρεβεζιάνου

                                                 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                         

                                                                  

                                                    

 

                         

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                                                   

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                                 

                                                    

 

 

 

 

 

Joomla Templates: by JoomlaShack