ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ -Σχ. Έτος 2014-15

        1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ      Σχολ. έτος 2014-2015

                                          ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ   ΥΛΗ

                                              ΤΑΞΗ Α΄                            

  ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο: “Η Φυσική με πειράματα” της Α’ Γυμνασίου 

Φύλλα εργασίας 1, 2, 3, 4,5 και 6

Ο Διδάσκων  

Ευάγγελος Κερασίδης       

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ 

DEUTSCH EIN HIT 1 

Κεφάλαιο 1: σελ. 13, 14, 15, 16, 17,  21 ,22 

Κεφάλαιο 2: σελ.24, 25, 26 ,27, 28, 29, 35, 36 

Κεφάλαιο 3: σελ.38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 51, 52 

Κεφάλαιο 5: σελ. 64,65, 67

Κείμενα: σελ. 41,42,43

Στην ύλη συμπεριλαμβάνονται όλα τα γραμματικά φαινόμενα και οι λέξεις που διδάχθηκαν στις παραπάνω σελίδες 

Η Διδάσκουσα

Γεωργία Καρκούλια 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Κεφ. 1ο ,2ο, 4ο, 5ο  ,6ο 

Η  Διδάσκουσα 

Κλεοπάτρα Κωλέτση                                                                               

 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

 ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Κεφ. 1ο:  § 1.2, 1.3 , 1.4 , 1.5 

Κεφ.2ο:  § 2.1 , 2.2 , 2.3 , 2.4 , 2.5 , 2.6 (όλο  το  κεφάλαιο) 

Κεφ.4ο:  § 4.1 

Κεφ. 5ο  : 5.1, 5.2 

Κεφ.6ο:  § 6.2 , 6.3 , 6.4 , 6.5 

ΜΕΡΟΣ Β΄  

Κεφ. 1ο:  § 1.5 (από σελ.166) , 1.6 , 1.7 , 1.8 , 1.9, 1.10 , 1.11 , 1.13 

Κεφ. 2ο:  § 2.3,  2.6 

Κεφ. 3ο:  §  3.1, 3.2

 Οι Διδάσκοντες 

Κωνσταντίνα Τσιοτίνη 

Όλγα Μάρκου   

ΑΡΧΑΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ : ΟΔΥΣΣΕΙΑ 

Α)  Εισαγωγή 

1)  Έπος 

3)  Ο χρόνος, ο χώρος και ο κόσμος των ομηρικών επών………ιστορία

4)  Οι αοιδοί,  οι ραψωδοί και ο Όμηρος 

6) Βασικές ενδείξεις για την αξία των ομηρικών επών και η διαίρεσή τους........ 

7) Η επίσημη καταγραφή των Ομηρικών επών κ΄η διαίρεσή τους.......

Β) Ενότητες-στίχοι  

Ενότητα: σελ. 26-27 

4η Ενότητα: σελ. 32, 33, 34, 35, 36 

5η Ενότητα: σελ. 39, 40, 41, 42(έως στίχο 497)

8η  Ενότητα: σελ. 57, 58, 59 (έως στίχο 251) 

9η Ενότητα: σελ.63, 64, 65

11η Ενότητα: σελ. 73 (από στίχο 139), 74, 75, 76, 77 (έως στίχο 259)  

Οι  Διδάσκουσες 

Μπογιατζή Ουρανία 

Δρόλαπα Αργυρώ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Κεφάλαιο  1ο: σελ. 6-9 (εκτός  από το γ και το ε), 11 (εκτός από το β), 16-18  

Κεφάλαιο 3ο: σελ. 31-33, 36, 40-42, 44, 46-47, 54, 57 (τα πρόσθετα τροφίμων) 

Η Διδάσκουσα 

Ειρήνη Πετκίδου 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ 

Από το βιβλίο Γεωλογίας - Γεωγραφίας της Α’ Γυμνασίου 

Ενότητα Α’: Σελίδες 11, 18 και 22

Ενότητα Β’: Σελίδες 36, 40, 42-46, 48-49, 51-53, 58-59, 72-76, 78-80 και 82-83 

Ενότητα Γ’: Σελίδα 92 και 101

Οι Διδάσκοντες 

Ευάγγελος Κερασίδης 

Ειρήνη Πετκίδου 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

Μαθήματα: 1 , 3 ,5 ,7 ,8 ,9 ,10, 12, 14, 15 ,16, 18, 22, 25 ,26 

Η Διδάσκουσα 

Νικολίτσα Μπαφούτσου 

ΑΓΓΛΙΚΑ 

Βιβλίο Think Teen Student's

UNIT 2: Pages 8-13, 15-23, 25 

UNIT 3: Pages: 28- 33, 35-39, 41 

UNIT 4: Pages 44-47, 49-50, 52, 54-57, 61 

και  WORKBOOK 

Ο Διδάσκων 

Βασίλης Κατσικονούρης  

ΙΣΤΟΡΙΑ 

Κεφ. Β΄:   2,3,4,5,6 

Κεφ Γ΄: 1 (μόνο ο πρώτος ελληνικός αποικισμός), 2 

Κεφ. Δ΄:  1,2,3,4,5,6,7,8,10 

Κεφ. Ε΄:  1 (μόνο η οργάνωση της συμμαχίας), 2,3 

Κεφ ΣΤ΄: 1 (μόνο αίτια και αφορμές Πελοποννησιακού πολέμου), 2 (μόνο συνθηκολόγηση, το τέλος του πολέμου και τα αποτελέσματα) 

Η Διδάσκουσα 

Σταυρού Δημουλά 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1η:   Ολόκληρη

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η:   Ολόκληρη 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η:    Α΄,  Β΄, Γ΄,  Ε΄ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η:    Ολόκληρη 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η:   Α΄,  Β΄ (εκτός Β2.3),Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ 

ΕΝΟΤΗΤΑ 8η: Β

Οι Διδάσκοντες 

Αργυρώ Δρόλαπα 

Ιουλία Καρύδη

ΜΟΥΣΙΚΗ 

Μουσική Γραφή – Πεντάγραμμο- Μουσικοί Φθόγγοι 

Ιδιότητες του ήχου 

Χρονικές αξίες 

Υφαίνω μουσική 

Μελωδία και Ρυθμός  

Ο Διδάσκων 

Μπισοβίτης Αθανάσιος 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ                    

 Γυμναστική  : Κυβίστηση, Ανακυβίστηση, Ισορροπία 

Κλασικός Αθλητισμός  : Εκκίνηση Δρόμων, Δρόμοι,  Άλματα 

Πετοσφαίριση  : Μεταβίβαση  με δάχτυλα, μανσέτα, Σερβίς, Ατομική αμυντική-   ισορροπία 

                        Κανονισμοί 

Καλαθοσφαίριση: Μεταβίβαση, Προώθηση-Ελιγμοί (Ντρίπλα), Βολή (Σουτ), Διείσδυση 

                          Ατομικές Επιθετικές Ενέργειες, Ατομική  Άμυνα,  Κανονισμοί 

Ποδόσφαιρο  :  Μεταβίβαση, Προώθηση- Ελιγμοί (ντρίπλα), Βολή (σουτ),                                                     Κίνηση στο χώρο, Κανονισμοί 

Χοροί:   Καλαματιανός, Τσάμικος, Συρτός στα 3

Ο Διδάσκων 

Περικλής Παντούλας                                 

  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

 Βιβλίο εικαστικών

 Θέμα 1:  α,β. Θέμα 2: α,β,γ,δ,ε,στ. Θέμα 3: α,β,γ,δ,ε. Θέμα 4: α,β,γ,δ,ε,στ

  Ο  Διδάσκων

 Σεβαστάκης Ευάγγελος

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ,  ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 5, 6)

Κεφ. 1 (σελ. 8….12)

Κεφ. 3 (σελ. 18….30)  εξαιρείται 3 παρ. 2

Κεφ. 4 (σελ.31….48)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β (σελ. 73…..80) 

Ο Διδάσκων                                                                           

Κορομανίδης Ιωάννης  

ΓΑΛΛΙΚΑ

 Méthode: “Action.fr-gr” 1                                       

 A) Dialogues: Unités: 1(26), 2(46)

 B) Grammaire

 1) Tout le vocabulaire des unités 1, 2.

 (Pages: 18,19,21,22,26,27,28,31,32,34,35,36,37,43,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55)

2) Les nombres (0-60) ( p.18,31)

3) Les adjectifs qualificatifs et de nationalite (masculin-feminin-pluriel) (p.51,34,54)   

4) Les noms géographiques et les prépositions “ a” et “de” (pays –villes –iles ) {p. 28, 35, 36}

 5) Les adjectifs possessifs :mon,ton,son..... {p. 52}

 6) Les verbes connus au présent (etre, avoir, aller, venir, faire et les verbes du 1er groupe [-er] préférer, habiter, jouer, etc)

7) Se présenter (παρουσιάζομαι) et decrire une personne (περιγράφω ένα πρόσωπο)

 Οι  Διδάσκοντες

 Φωτεινή Ιωαννίδου

 Ευαγγελία  Παπανικολάου  

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (ΚΕΙΜΕΝΑ)

 Λ. ΤΟΛΣΤΟΪ, "Ο παππούς και το εγγονάκι" (σελ. 43-44)

Ν. Καζαντζάκη,  ''Η Νέα Παιδαγωγική'' (σελ.92-94)

Λ. Σωτηρίου, "Ταξίδι χωρίς επιστροφή", (136-139)

ΕΛ. Σαραντίτη, "Όπως τα βλέπει κανείς", (σελ. 209-214)

Γ. Δροσίνη, "Θαλασσινά τραγούδια" (σε. 8-9)

Γ. Ρίτσου, "Τζιτζίκια στήσαν το χορό" (σελ. 10)

Ν. Βαλαωρίτη, "Με πλοίο" (σελ. 112-113)

 Η Διδάσκουσα    

 Αργυρώ Δρόλαπα

 ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΓΛΩΣΣΑ 

 ΕΝΟΤΗΤΑ 2

ΜΕΡΟΣ Α΄(σελ. 14-16 και Ερωτήσεις) και Γ΄(σελ. 18-19)

 ΕΝΟΤΗΤΑ 3

ΜΕΡΟΣ Β,Γ (σελΛ.22-27)

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

ΜΕΡΟΣ Α΄, Β΄, 1, Β΄2, Γ (ΣΕΛ  28-35)

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΜΕΡΟΣ:  Γ΄(ΣΕΛ. 41 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΡΗΜΑΤΟΣ ΕΙΜΙ- ΣΕΛ. 43)

 ΕΝΟΤΗΤΑ 6

ΜΕΡΟΣ:  Α΄, Β΄1, Β΄2, Γ  ΄(ΣΕΛ   44-51)

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

ΜΕΡΟΣ:  Α΄, Β΄, Γ΄(ΣΕΛ  52-59)

 ΕΝΟΤΗΤΑ 8

ΜΕΡΟΣ: Β΄2, Γ ΄(ΣΕΛ  64-67)

 ΕΝΟΤΗΤΑ 9

ΜΕΡΟΣ:Β΄1, Γ΄ (ΣΕΛ  73-75)

 ΕΝΟΤΗΤΑ 11

ΜΕΡΟΣ: Α΄, Β΄1, Γ΄(ΣΕΛ  81-85, ΟΧΙ Β΄2 και ΣΕΛ. 86 ΣΥΝΤΑΞΗ-ΣΕΛ.89) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

ΜΕΡΟΣ: Α΄,Γ΄(ΣΕΛ  90-92 ΟΧΙ ΛΕΞΙΛΟΓ. ΠΙΝΑΚΑ) ΚΑΙ ΣΕΛ.94-96

ΕΝΟΤΗΤΑ 13

ΣΕΛ  102-105

ΕΝΟΤΗΤΑ 14

ΜΕΡΟΣ: Γ΄2-3 ( ΣΕΛ  111 ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΕΣΤΩΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΑ ΜΕΣΗΣ ΦΩΝΗΣ - ΣΕΛ. 113) 

ΕΝΟΤΗΤΑ 15

ΜΕΡΟΣ: Γ΄(  ΣΕΛ  118-119) 

 ΕΝΟΤΗΤΑ16

ΜΕΡΟΣ: Γ΄1, (ΣΕΛ. 123 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ- ΣΕΛ. 124 ΜΟΝΟ ΦΩΝΗΕΝΤΟΚΛΗΤΑ)  ΟΧΙ Γ2

ΕΝΟΤΗΤΑ 17

ΜΕΡΟΣ: Γ΄1,2 (ΣΕΛ. 131 ΦΩΝΗΕΝΤΟΚΛΗΤΑ ΜΟΝΟ- ΣΕΛ.133) 

Η Διδάσκουσα

Ερασμία Κυριτσοπούλου

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 Κεφ 1 (1.1, 1.2, 1.3) 

Κεφ 2 (2.1, 2.4)

Κεφ. 3 (Μόνο 3.4)

Κεφ. 4 (σελ. 78, 4.2, 4.4)  

Ο Διδάσκων

 Δημήτρης Ζάκκας                               

                                         ΤΑΞΗ  Β

ΑΓΓΛΙΚΑ

Βιβλίο Think Teen Student's

UNIT 1: PAGES 11- 14,16 -17,20- 22,25

UNIT 2 PAGES 29 - 30 , 34, 36, 38, 40 - 42,45

UNIT 3: PAGES 48 - 50, 53 - 55, 57 - 58, 60 - 61, 63

και WORKBOOK 

Ο Διδάσκων

Κατσικονούρης Βασίλης 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Deutsch ein Hit 1

Κεφάλαιο 5: σελ. 64,65,67,68, 69, 71, 73, 79, 80

Κεφάλαιο 6: σελ. 82- 92, 94, 95, 96  

Ερωτήσεις από ένα από τα παρακάτω κείμενα: σελ. 68-69, 86-87

Ορθογραφία από ένα από τα παρακάτω κείμενα: 72,85

Στην ύλη συμπεριλαμβάνονται  όλα  τα  γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο που διδάχθηκαν στις παραπάνω σελίδες.                                                                                

Η Διδάσκουσα

Γεωργία Καρκούλια 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

Μαθήματα: 3,4,5,6,9,10,11, 13,14,15,16,17, 18, 19,20,32 

Οι Διδάσκουσες

Νίκη Μπαφούτσου                                                             

Ελένη Κωνσταντουλάκη                                                                                                   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΜΕΡΟΣ Α’

Κεφ. 1ο: §, 1.2 , 1.5

Κεφ. 2ο: § 2.1 , 2.2

Κεφ. 3ο: § 3.1 ,  3.2 ,  3.3,  3.4.

ΜΕΡΟΣ Β’

Κεφ. 1ο : § 1.3 , 1.4

Κεφ. 2ο § 2.1 , 2.2

Kεφ.3ο: § 3.1    

Οι Διδάσκουσες  

Κωνσταντίνα Τσιοτίνη

Ευστρατία Τρυποσκούφη 

Όλγα Μάρκου

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κεφάλαιο3ο: σελ. 25- 26, 27-28, 29-30 (α,β μόνο ζήτηση/νόμος ζήτησης) 

Κεφάλαιο 5ο:  σελ. 41-43, 45-48 (και τετράδιο με τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά) 

Κεφάλαιο 6ο: σελ.  79- 80, 81 

Η Διδάσκουσα

Ειρήνη Πετκίδου 

ΓΕΩΛΟΓΙΑ - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Από το βιβλίο Γεωλογίας - Γεωγραφίας της Β’ Γυμνασίου)

Ενότητα 2η: Μαθήματα 9, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 22 και 24.

Ενότητα 3η: Μαθήματα 25, 30 και 35 

Οι Διδάσκοντες

Ευάγγελος Κερασίδης

Κωνσταντίνα Τσιοτίνη 

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Γυμναστική: Κυβίστηση,  Ανακυβίστηση,  Τροχός

  Κλασικός Αθλητισμός  :  Εκκίνηση Δρόμων, Δρόμοι Ταχύτητας,  Άλματα

  Πετοσφαίριση: Μεταβίβαση  με δάχτυλα, μανσέτα, Σερβίς, Συνεργασία 2 παικτών

                       Αμυντική- Επιθετική  Ισορροπία, Κανονισμοί                  

Καλαθοσφαίριση:  Μεταβίβαση, Προώθηση-Ελιγμοί (Ντρίπλα), Βολή (Σουτ), Διείσδυση

                         Επιθετικές Ενέργειες 2 παικτών, Κανονισμοί

Ποδόσφαιρο: Μεταβίβαση, Προώθηση- Ελιγμοί (ντρίπλα), Βολή (σουτ), 

                   Κίνηση  και συνεργασία στο χώρο, Κανονισμοί 

Χοροί: Καλαματιανός, Τσάμικος, Συρτός στα 2 

Η Διδάσκουσα

Μπουγιοπούλου Σύλβια                                               

ΑΡΧΑΙΑ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1. Α, Β, Γ 

ΕΝΟΤΗΤΑ   2 . - , Β (Β1,Β2), Γ 

ΕΝΟΤΗΤΑ  3. Α, Β1, Β2, Γ1, Γ2

ΕΝΟΤΗΤΑ  4. - , Β1, Β2, Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ  5. Α, Β1, Β2, Γ1, Γ2

Ενότητα 6. - , Β1, Β2, Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ  7. Α, Β1, Β2, Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ   8.  - , Β2, Γ1, Γ2 

ΕΝΟΤΗΤΑ   9. - , Β1,Β2,Γ 

ΕΝΟΤΗΤΑ   10. - , Β1, Β2, Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ   11.  Α ,Β1 , Β2, Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ   12. Α, - , - , Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ   13. - , - , - , Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ   4.  - , - , - , Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ   15.  - , - , - , Γ1, Γ2  

Οι Διδάσκοντες

ΧΡ. ΜΠΟΥΛΟΥΔΑ

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ 

ΜΟΥΣΙΚΗ

Διαστήματα (1ης, 2ας, 3ης)

Μείζων κλίμαξ του ΝΤΟ

Χαρακτηριστικά και τύπος μείζονων κλιμάκων

Χαρακτηριστικά μουσικής κατά  τόπους

Σχηματισμός συγχορδιών

Ελάσσονες κλίμακες (μερικώς) 

Ο Διδάσκων

Μπισοβίτης Αθανάσιος 

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ (ΙΛΙΑΔΑ)

1) Ολόκληρη η Εισαγωγή που περιλαμβάνεται στο σχολικό βιβλίο.

2) Ραψωδία Α΄: στίχοι 1-53,  54-306,  350-431α  και  494-612.

3) Ραψωδία Γ΄: στίχοι 121-244.

4) Ραψωδία Ζ΄: 369-529.

5) Ραψωδία Ι΄: 225-431.

6) Ραψωδία Π΄: 684-867.

Οι Διδάσκοντες 

ΟΥΡΑΝΙΑ ΜΠΟΓΙΑΤΖΗ 

ΧΡ. ΚΟΥΤΣΟΣΠΥΡΟΣ 

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

1) Νά" σαι καλά δάσκαλε, ΣΕΛ. 32

2) Από το ημερολόγιο της Α. Φράνκ, σελ. 48

3) Στην εκκλησία, σελ. 62

4) Τ' άσπρο ξωκλήσι, σελ. 62

5) Ένας αριθμός, σελ. 106

6) Ο Κάσπερ Χάουζερ στην έρημη χώρα, σελ. 129

7)  Αναμνήσεις την Κων/νας από τη Γερμανία, σελ. 148

8) Ο μικρός πρίγκηπας κ΄η αλεπού, σελ. 184

9) Θερμοπύλες, σελ. 192

10) Γραφείο ευρέσεως Εργασίας, σελ. 210

Οι Διδάσκουσες

Ουρανία Μπογιατζή

Χριστιάννα Μπουλούδα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Κεφ. 1ο ,2ο,3ο , 4ο ,            

5ο,  8ο 

 Ο Διδάσκοντες  

Ιωάννα Σταθοπούλου

Ιωάννης Τσικριτέας 

ΦΥΣΙΚΗ

Από το βιβλίο Φυσικής της Β’ Γυμνασίου 

Από το Κεφ. 1: §1.3ΜΟΝΟ την ενότητα "Παράγωγα μεγέθη"

Από το κεφ. 2 § 2.2 (Εκτός από  "Διανυσματική περιγραφή της ταχύτητας")

Από το Κεφ. 3: §3.2, §3.3 (εκτός από “Δύναμη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια” και “Ανάλυση δύναμης’’), §3.4, §3.5 (εκτός από "Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία" ) και §3.6.

Από το Κεφ. 4: §4.1, §4.2 (εκτός από “Eφαρμογές της υδρ/τικής πίεσης”) και §4.5.

Οι Διδάσκοντες

Ευάγγελος Κερασίσης 

Βασίλης Κωτούλας

ΓΑΛΛΙΚΑ                   

Méthode: “Action.fr-gr” 1          

A) Dialogues: Unités: 4(86),5(108),6(130).

B) Dictée: Unité 4 (p.86 )

C) Grammaire

1) Tout le vocabulaire des unités 4, 5, 6.

2) L’ article partitif .(p. 93)

3) Les préposisions et adverbes de lieu. (p. 114)

4) Les adjectifs démonstratifs. (p. 137)

5) Le pluriel des noms. (p. 138)

6) Les nombres  0­-100.(p. 18, 31, 134)

7) Les verbes connus au présent et a l’ impératif du 1er, 2e et 3e groupe :

(etre, avoir, aller, venir, faire, boire, prendre, manger, préférer, choisir, finir, etc).

8) Se débrouiller dans un restaurant et dans un magasin de vetements 

 Οι Διδάσκουσες 

Ιωαννίδου Φωτεινή

Ευαγγελία Παπανικολάου 

ΙΣΤΟΡΙΑ                                       

1. Από τη Ρώμη στη νέα Ρώμη, σελ.7-9

2. Ο Ιουστινιανός και το έργο του, σελ.16-18

3. Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του…, σελ.19-21

4. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων, σελ.34-35

5. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ’ και η αυγή της Νέας Εποχής, σελ.36-38

6. Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία, σελ.48-49

7. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους δυνατούς, σελ.50-51

8. Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα, σελ.53-54

9. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών, σελ.57-58

10. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης, σελ.59-61

11. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη, σελ.62-64

12. Η Άλωση της Πόλης, σελ.67-68

13. Οι ανακαλύψεις, σελ.110-112

15. Αναγέννηση και Ανθρωπισμός, σελ. 113-114

16. Η θρησκευτική Μεταρρύθμιση, σελ. 120-123 

Οι διδάσκουσες καθηγήτριες

Ευαγγελία Παπανικολάου

Γεωργία Καρκούλια                                                                     

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Βιβλίο εικαστικών

Θέμα 1:   1.1., 1.1.1α, β, γ, δ,  1.1.2 α,β,γ,δ,  1.2.1,  1.2.2,  1.3.1,  1.3.2

Θέμα 2:    2.1,  2.2,  2.3

Θέμα 3:    3.1,  3.2, 3.3

Ο  Καθηγητής

Σεβαστάκης Ευάγγελος

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1η Ενότητα : σελ. 15-24 ( ταξίδια )

2η Ενότητα : σελ. 32-36 ( όχι Γ1 , Γ2 ) σελ. 40   Ε΄ κ΄ ΣΤ’

3η Ενότητα : σελ. 50-51 και 53-55.

4η Ενότητα : σελ. 62-63-64-65-66-67 και 69 το πλαίσιο.

                      σελ. 70-71-72.

5η Ενότητα : σελ. 77-78 , 80 , 82 , 83 , 84 , 85-86 .

6η Ενότητα : σελ. 90-91-92-93 / 97-98.

Οι διδάσκουσες

Ουρανία Μπογιατζή

Χριστιάννα Μπουλούδα                

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κεφ. 1,2,3 (σελ. 9….22)

Κεφ. 4 παρ. 5 (σελ.31….33)

ΡΟΛΟΙ ( Γεν. Δ/ντής …..  Δ/ντής  Ασφάλ. – Υγιεινής) (σελ.40….67)

Ο  Διδάσκων

Κορομανίδης Ιωάννης 

Καραγιανοπούλου Ασπασία

ΧΗΜΕΙΑ

1.2,1.3, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, 2.3, 2.3.1, 2.3.2 ,2.3.3, 2.5, 2.6, 2.6.1,

 2.6.2 μόνο τον πίνακα 4 σελ52, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10.                          

 Ο Διδάσκων καθηγητής

Δημήτρης Ζάκκας

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Οι οργανισμοί στο περιβάλλον τους

2.1 Ισορροπία στα βιολογικά συστήματα

2.2 Τροφικές σχέσεις και ροή ενέργειας

2.2 Τροφικές αλυσίδες – πλέγματα - Τροφική πυραμίδα

2.4 Ρύπανση του αέρα

2.4 Ρύπανση των υδάτων

2.4 Ρύπανση του εδάφους

Ο Διδάσκων καθηγητής

Βασίλης Κωτούλας                             

                                         ΤΑΞΗ  Γ΄

 ΓΑΛΛΙΚΑ                                         

Méthode: “Action.fr-gr  3”   

A)    Dialogues: Unités: 3(66),4(86)

B)     Dictée: Les textes de la page 33 et 71

C) Grammaire

1)      Les pronoms personnels  COD  et COI.

2)      Les pronoms adverbiaux  “en” et “y”.

3)      Les pronoms relatifs “qui” et “que”.

4)      Les verbes connus du 1er, 2e et 3e groupe au passé composé.

Οι διδάσκουσες καθηγήτριες

Φωτεινή Ιωαννίδου

Ευαγγελία Παπανικολάου  

 ΙΣΤΟΡΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Ενότητες 1, 2 και 3

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ενότητες 5, 7, 9 και 10

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Ενότητες 12 και 13

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: Ενότητες 17, 18, 19, 20, 23

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: Ενότητες 27, 28 και 29

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: Ενότητες 31, 32, 34

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ: Ενότητα 35

Οι  διδάσκουσες  καθηγήτριες                                                                

Χριστιάνα Μπουλούδα

Ιουλία Καρύδη 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ 

Ενότητες: 3( σελ 15-16),  4 (σελ 18-19),  6 (σελ 25-27), 7  (σελ 29-31), 10  (σελ 39-40), 13  (σελ 49-52), 14  (σελ 53-55), 15  (σελ 57-59), 16  (σελ 61-63), 17  (σελ 65-67), 18  (σελ  69-71),19  (σελ 73-75), 22  (σελ 86-88).        

  Οι διδάσκουσες  καθηγήτριες

 Μαρία Λαρεντζάκη                                                                                              

Νίκη Μπαφούτσου         

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 

Σελ.  176 - 194

Κεφ. 1ο (εκτός  από 1.1 ) , Κεφ. 2ο  μέχρι  2.6(εκτός  από  2.2, 2.3 ) 

Η Καθηγήτρια

Κλεοπάτρα Κωλέτση  

Ιωάννα Σταθοπούλου                                                              

 

ΑΡΧΑΙΑ

Ενότητα 1η

σελίδες 8-10, σελίδα  100 (Δεύτερο παράλληλο κείμενο)

Ενότητα 2η

σελίδες 14-21, σελίδα  101 (Παράλληλο κείμενο)

Ενότητα 3η

σελίδες 26-29,

Ενότητα 4η

σελίδες 30-37, σελίδες 103-104 (Δεύτερο και τρίτο παράλληλα κείμενα)

Ενότητα 5η

σελίδες 41-43

Ενότητα 6η

σελίδες 44-51 (Εκτός της Οριστικής Αντωνυμίας), σελίδα  106 (Τρίτο παράλληλο κείμενο)

Ενότητα 7η

σελίδες 56-59

Ενότητα 8η

σελίδες 60-69  (Εκτός των Αυτοπαθητικών Αντωνυμιών), σελίδα  108 (Παράλληλο κείμενο)

Ενότητα 9η

σελίδες 70-79  (Εκτός τα είδη του μορίου ΑΝ, σελ. 74 και εκτός των σελίδων 72,73 το Β΄ ΜΕΡΟΣ ), σελίδα  109 (Παράλληλο κείμενο)

Ενότητα 10η

σελίδες 83-85

Ενότητα 11η

σελίδες   89-91

Οι Διδάσκουσες

Ερασμία Κυριτσοπούλου

Αργυρώ Δρόλαπα

ΦΥΣΙΚΗ

Κεφάλαιο 2. Ηλεκτρικό ρεύμα

2.1. Το ηλεκτρικό ρεύμα σελ. 35-39 εκτός από

«Ηλεκτρικό ρεύμα και σύγχρονος πολιτισμός» (σελ.35).

2.2 Το ηλεκτρικό κύκλωμα σελ. 39-43 εκτός από

«Ταχύτητα των ηλεκτρονίων στο ηλεκτρικό κύκλωμα».

2.3 Ηλεκτρικά δίπολα σελ. 43-48 εκτός από

  1. το τμήμα που αρχίζει με τη φράση «Ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» (σελ. 46) έως το τέλος της υποενότητας.
  2. «Ο νόμος του Ohm και μικρόκοσμος».
  3. «Μικροσκοπική ερμηνεία της αντίστασης ενός μεταλλικού αγωγού».

2.5. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων σελ. 52-56 εκτός από

  1. «Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά»,
  2. «Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση».

Κεφάλαιο 3. Ηλεκτρική ενέργεια

3.1. Θερμικά αποτελέσματα του θερμικού ρεύματος σελ. 65-71 εκτός από

  1. «Πειραματική μελέτη του φαινομένου Τζάουλ»,
  2. «Νόμος Τζάουλ»,
  3. «Ερμηνεία φαινομένου Τζάουλ».

3.6.  Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος σελ. 79-81

Ο διδάσκων καθηγητής

Βασίλης Κωτούλας

 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

Deutsch ein Hit 1

Κεφάλαιο 7: σελ. 106, 107, 108, 109, 111, 112

Κεφάλαιο 9: σελ.128,129,130,131,132,133

Deutsch ein Hit 2

Κεφάλαιο 1: σελ.12, 13, 14, 15, 16, 18,

Κείμενα για ερωτήσεις: Deutsch ein Hit 1 σελ. 106-107, 132

                               Deutsch ein Hit 2 σελ. 14

Kείμενα για ορθογραφία: Deutsch ein Hit 2 σελ.12, 16,

Η διδάσκουσα καθηγήτρια

Γεωργία Καρκούλια                              

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

Βιβλίο εικαστικών

1η Διδακτική Ενότητα

Θέμα 1:   1.2 α, 1.3

Θέμα 2:    2.1, 2.2

Θέμα 3:    3.1, 3.3

Θέμα 4:   4.1.α, 4.1.β, 4.1.γ, 4.1.δ

Θέμα 5 :  5.1.α, 5.1 γ

 Ο  Διδάσκων

Σεβαστάκης Ευάγγελος                                                                      

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ενότητα 1. -,Β1,Β2,Β3,-,-,-

Ενότητα 2. ΟΛΟΚΛΗΡΗ

Ενότητα 3. ΟΛΟΚΛΗΡΗ

Ενότητα 4. -,Β1,Β2,Β3,Β4,-,-,-

Ενότητα 5. ΟΛΟΚΛΗΡΗ

Ενότητα 6. ΟΛΟΚΛΗΡΗ

Ενότητα 7. -,Β1,Β2,-,-

Οι διδάσκοντες καθηγητές

Σταυρούλα Δημουλά

Χρήστος Κουτσοσπύρος                                                                                           

ΑΓΓΛΙΚΑ      

Student’s book: Think Teen, 3rd grade of junior High

Unit 1. Pages: 4,5,9-12

Unit 2. Pages: 14-17,21,23,24

Unit 3. Pages: 27-31,35,36

Unit 4. Pages:   38,40-48

Unit 5: Pages: 50-55, 59,60

Workbook: pages 3-48

Οι διδάσκοντες καθηγητές

Βασίλης Κατσικονούρης

Αμαλία Σίνου                    

ΜΟΥΣΙΚΗ

Διαστήματα

Σχηματισμός μείζονων κλιμάκων

Ταξίδι της μουσικής στον 20ο αιώνα

Χαρακτηριστικά προκλασσικής, κλασσικής, ρομαντικής εποχής

Μείζονες συγχορδίες

Ελάσσονες συγχορδίες

Μείζονες κλίμακες

Ελάσσονες κλίμακες 

Ο Διδάσκων

Μπισοβίτης Αθανάσιος 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ  

ΜΕΡΟΣ Α’

Κεφ. 1ο:  § 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.5 , 1.6 , 1.8, 1.9 , 1.10

Κεφ. 2ο:  § 2.2 , 2.4, 2.5 Γ

Κεφ. 3ο:  § 3.3

ΜΕΡΟΣ Β’

Κεφ. 1ο:  § 1.1 , 1.2 , 1.5 Β

Κεφ. 1ο:  § 2.1, 2.2, 2.3 

Οι Διδάσκοντες

Κωνσταντούλα Δαφνή

Ευστρατία Τρυποσκούφη

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

«Του γιοφυριού της Άρτας», δημοτικό τραγούδι, σελ. 12

«Θούριος», Ρήγας Βελεστινλής, σελ. 28

«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», Διονύσιος Σολωμός, σελ. 61

«Λήθη» Λορέντζος Μαβίλης, σελ. 69

«Τ’ αγνάντεμα», Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, σελ. 99

«Ο Παχύς και ο Αδύνατος», Άντον Τσέχωφ, σελ. 106

«Όσο μπορείς», Κ.Π. Καβάφης, σελ. 121

«Πρώτες ενθυμήσεις», Πηνελόπη Δέλτα, 135

«Νυχτερινό», Ναπολέων Λαπαθιώτης, σελ. 142

«Ζητείται ελπίς», Αντώνης Σαμαράκης, σελ. 235

Οι διδάσκοντες καθηγητές

Χρήστος Κουτσοσπύρος

Ιουλία Καρύδη

ΕΛΕΝΗ

Α΄ ΒΙΒΛΙΟ:   ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ

                       ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

                       1. Πρόλογος     (στίχοι 1-191)

                       2. Πάροδος: Διαλογική σκηνή, Αμοιβαίο (στίχοι 289-436)

                       3. Α΄ Επεισόδιο: 3η σκηνή (στίχοι 542-575)

                       4. Επιπάροδος (στίχοι 576-587)

                       5. Β΄Επεισόδιο: 1η και 2η σκηνή (στίχοι 588-840)

                                                 4η σκηνή (στίχοι 942-1139)

                                                 5η σκηνή (στίχοι 1140-1219)

                      6. Γ΄Επεισόδιο: (στίχοι 1286-1424)

                      7. Δ΄Επεισόδιο: (στίχοι 1500-1592)

Από το ίδιο βιβλίο επίσης εισαγωγή :

Σελίδα 5: το ιστορικό και πνευματικό πλαίσιο

Σελίδα 7: Ελένη = τραγωδία 

Β΄ ΒΙΒΛΙΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Εισαγωγή:   σελίδες 63-74

                88-96 (τα έργα του Ευριπίδη μόνο ονομαστικά) 

Η Διδάσκουσα

Σταυρούλα Δημουλά

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Γυμναστική: Κυβίστηση, Ανακυβίστηση, Στηρίξεις

 Κλασικός Αθλητισμός :  Δρόμοι, Σκυταλοδρομίες,  Άλματα, Ρίψεις

 Πετοσφαίριση: Μεταβίβαση  με δάχτυλα, μανσέτα, Σερβίς, Συνεργασία 3 παικτών,

                     Αμυντική- Επιθετική  Ισορροπία, Κανονισμοί

Καλαθοσφαίριση:  Μεταβίβαση, Προώθηση-Ελιγμοί (Ντρίπλα), Βολή (Σουτ), Διείσδυση

                        Επιθετικές Ενέργειες 3 παικτων, Ομαδική Άμυνα Επίθεση, Κανονισμοί                                                                           

Ποδόσφαιρο : Μεταβίβαση, Προώθηση- Ελιγμοί (ντρίπλα), Βολή (σουτ), Ομαδική Άμυνα και                         Επίθεση, Κανονισμοί

Χοροί:  Καλαματιανός, Τσάμικος,  Χασαποσέρβικος 

Η Διδάσκουσα

Μπουγιοπούλου Σύλβια

ΧΗΜΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΟΞΕΑ-ΒΑΣΕΙΣ-ΑΛΑΤΑ

1.      ΤΑ ΟΞΕΑ 1.1 μέχρι και 1.6 .

2.      2. ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ

3.      3. ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ

4.      4. ΤΑ ΑΛΑΤΑ 4.1 και 4.3

5.      5. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΩΝ ΟΞΕΩΝ , ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ, (6 ΩΡΕΣ)

6.      1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1.1 μέχρι και 1.4

Ο διδάσκων καθηγητής

Βασίλης Κωτούλας 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

ΚΕΦ 1, ΚΕΦ 2(εκτός από 2.3), ΚΕΦ 4, ΚΕΦ 5

 

 Οι διδάσκοντες καθηγητές

 

Μαρία Ματθαίου

 

Δημήτρης Ζάκκας

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Εξεταστέα ύλη 

 Μέρος  Α’

Κεφάλαιο 2 ο (2.1,2.2,2.3)

Κεφάλαιο 3ο (3.1,3.2,3.3,3.4)

Κεφάλαιο 4ο (4.1)

Κεφάλαιο 5ο (5.1,5.2,5.4,5.5)

Μέρος Β’

Κεφάλαιο 8ο (8.1,8.2,8.3,8.4.3,8.4.4)

Κεφάλαιο 9ο (9.1,9.2)

Κεφάλαιο 10ο (10.1,10.2)

Η διδάσκουσα καθηγήτρια

Σπυριδούλα Τάγκα 

                                                 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                                         

                                                                  

                                                    

 

                         

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                                                   

 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                               

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla Templates: by JoomlaShack